Junior Diplomat Initiative

Exploring the World of Diplomacy

The Junior Diplomat Initiative (JDI) was founded on 28 October 2011 for students of the Bachelor’s and Master’s degree programmes in International Studies and Diplomacy, and other students with an interest in diplomacy. It was founded at the Faculty of International Relations (FMV) of Prague University of Economics and Business (VŠE). JDI aims to create opportunities for students to gain experience and information from the diplomatic world through educational events – seminars, workshops, excursions, panel discussions or Diplomatic Salons. During these events, students meet experts from the world of diplomacy. We strive to help students better understand the world of diplomacy.  The organization expanded to the Graduate Institute of International and Development Studies of Geneva in 2013 and to Sciences Po Paris in 2015. 

News Feed

@juniordiplomatinitiative
  • 🇨🇿 🇵🇱 We are thrilled to report that the online webinar which took place on Tuesday, April 23, "Beyond the Border: Security Cooperation between the Czech Republic and Poland," jointly hosted by The Polish Forum of Young Diplomats and the Junior Diplomat Initiative, was a resounding success. 

🤝 During the event, attendees had the privilege of gaining valuable insight into the intricacies of Czech-Polish relations from distinguished experts Kristýna Helm and Krzysztof Debiec. Kristýna Helm, Vice President of the Czech Defence and Security Industry Association, shared enlightening perspectives on EU and NATO cooperation opportunities. Krzysztof Debiec, Senior Fellow at the Center for Eastern Studies, offered invaluable diplomatic insight, enriched by his tenure at the Polish Embassy in Prague. 

🙌 Thanks to all who participated. Your active involvement made this webinar a truly enriching experience!
  • ✈️ This April, Junior Diplomat Initiative organized a study trip to Geneve, Switzerland 🇨🇭. 
 
🌐 We visited The Permanent Mission of the Czech Republic to the United Nations Office and other International Organizations, where we had the opportunity to participate in a discussion with diplomats there. 
 
🎓 We also visited the CERN museum and the International Red Cross museum. By invitation, we attended a panel discussion on the future of diplomacy with distinguished guests Tan Hung Seng, Singapore's Permanent Representative to the WTO and WIPO, Hiddo Houben, Deputy Head of the Permanent Mission of the EU to the WTO and Michael Kolie, Trade Policy Analyst at the WTO, hosted by @jdigeneve. 

💙 We are grateful for the new opportunities that this trip has offered us and for the great experiences that have opened the world of diplomacy for us.
  • 📌 Dne 12. dubna 2024 úspěšně proběhla akce pořádaná Junior Diplomat Initiative – diskuse s belgickým velvyslancem v České republice. 

🌐 J.E. Jurgen Van Meirvenne sdílel své cenné pohledy a zkušenosti z profesního života diplomata. Se studenty diskutoval o aktuálních otázkách týkajících se vztahů nejen v Evropě, ale i o vztazích globálního charakteru. Studenty též motivoval při postřezích a výkladu o rozmanitých tématech diplomatického zájmu. 

🌟 Děkujeme vám všem, kteří jste se zúčastnili této inspirativní události! 
--------------------------------
📌 On April 12, 2024, an event organized by the Junior Diplomat Initiative took place – a discussion with the Belgian Ambassador to the Czech Republic. 

🌐 H.E. Jurgen Van Meirvenne shared valuable insights and experience from his diplomatic career. He engaged with students on current issues not only concerning relations in Europe but also on matters of global significance. He also inspired students with observations and explanations on various diplomatic topics. 

🌟 We thank all who participated in this inspiring event!
  • 📌 Ve úterý 9. dubna 2024 se na půdě Ministerstva zahraničních věcí ČR uskutečnila akce "Ženy v diplomatickém světě", pořádaná Junior Diplomat Initiative. Událost přinesla zajímavou diskusi na téma účasti žen v diplomacii. 

🎙️ Naši hosté z Ministerstva zahraničních věcí ČR a Zastoupení Evropské komise v ČR – Veronika Mítková, Andrea Kučerová, Jana Hybášková a Eva Horelová – sdíleli své bohaté zkušenosti v oblasti diplomatického působení. Spolu s moderátorkou doc. Ing. Mgr. Radkou Drulákovou, Ph.D., jsme se zaměřili na otázky kvót či aktuálních výzev, kterým čelí ženy diplomatky po celém světě. 

🙌 Děkujeme všem, kteří se akce zúčastnili!
  • 🇨🇿 🇵🇱 Join an engaging online webinar hosted by The Polish Forum of Young Diplomats and the Junior Diplomat Initiative named “Beyond the Border: Security Cooperation between the Czech Republic and Poland”. Come to learn more about the complex dynamics of Czech-Polish relations with distinguished experts Kristýna Helm and Krzysztof Debiec.
 
🎙️ Kristýna Helm, Vice President of the Czech Defence and Security Industry Association, will discuss opportunities for cooperation within the EU and NATO, as well as her role as Deputy Head of Delegation to the NATO Industry Advisory Group. Krzysztof Debiec, Senior Fellow at the Center for Eastern Studies, will bring insights from his diplomatic experience, including his time at the Polish Embassy in Prague.
 
🗓️ The webinar will take place on Tuesday, April 23, 2024, from 16:00 to 17:00. Come and expand your knowledge of regional security dynamics and diplomatic strategies and engage with our esteemed guests through discussion. The webinar will be held in English.
 
❗️Don’t forget to register for the event via the link in our bio!
  • Jako další se vám představí náš nový PR tým, který aktivně působí na poli komunikace a sociálních médií. 

Náš PR tým je tady, aby zajistil, že budete vždy informováni o nejnovějších akcích, událostech, projektech a aktivitách JDI. 

Na postech Social media officer, Graphic officer a Copywriting officer se naši členové postarají o to, že budete vždy v obraze, obsah sociálních sítí vás bude bavit a třeba se dozvíte i něco nového ze světa diplomacie. 
---------------------
Junior Diplomat Initiative is proud to introduce its new PR team, which will actively engage in the field of communication and social media. 

Our PR team is here to ensure that you are always informed about the latest events, projects, and activities of JDI. 

In the roles of Social Media Officer, Graphic Officer, and Copywriting Officer, our members will make sure that you stay updated, find our social media content enjoyable, and are inspired by posts that bring you closer to our activities and world of diplomacy.
  • Junior Diplomat Initiative vám představuje svůj nový administrativní tým, který stojí v čele organizací naších akcí a zajišťuje bezchybný chod JDI. 

Náš administrativní tým je tady, aby zajistil hladký průběh akcí a projektů, staral se o hospodaření a zpřístupnil vám akce spolku. 

Na postech Coordinator, Budget officer, Registrations officer a Event manager se naši členové postarají o to, že všechny akce budou precizně zkoordinované, naše projekty budou efektivně financovány a vám co nejvíce přístupné pomocí registrací. Můžete si tak být jisti, že vám neunikne žádná příležitost! 
------------------------------------
Junior Diplomat Initiative is proud to introduce its new administrative team, leading the organization of our events and ensuring the smooth running of JDI. 

Our administrative team is here to ensure the running of events and projects, manage finances, and make our events accessible to you. 

In the roles of Coordinator, Budget Officer, Registrations Officer, and Event Manager, our members will ensure that all events are precisely coordinated, projects are effectively funded, and opportunities are accessible to you through registrations. So, you can be sure that you won’t miss any opportunity!
  • 🌍 V pondělí 11. března 2024 se konala v Akademickém klubu Vysoké školy ekonomické událost, která přinesla hlubší vhled do česko-britských vztahů. Britský velvyslanec v České republice, Matt Field v roli hlavního řečníka přinesl nejenom své bohaté diplomatické zkušenosti, ale také aktuální pohled na mezinárodní situaci. 

🇨🇿 🇬🇧 Diskuse se dotkla klíčových výzev a možností, které ovlivňují vztahy mezi oběma zeměmi. Účastníci měli jedinečnou příležitost klást otázky a získat hlubší porozumění ohledně fungování diplomatických misí. 

🎉 Akce se u vás setkala s velkým zájmem a úspěchem, proto děkujeme všem účastníkům za jejich zájem o česko-britské vztahy. Budeme se na vás těšit při dalších podobných akcích! 
------------------------
🌍 On Monday, March 11, 2024, an event took place at the Academic Club of the University of Economics, which provided a deeper insight into Czech-British relations. British Ambassador to the Czech Republic, Matt Field, as the keynote speaker, brought not only his extensive diplomatic experience but also a current perspective on the international situation. 

🇨🇿 🇬🇧 The discussion touched on key challenges and opportunities influencing relations between the two countries. Participants had a unique opportunity to ask questions and gain a deeper understanding of how diplomatic missions work. 

🎉 The event was met with great interest and success, so we thank all participants for their interest in Czech-British relations. We look forward to seeing you at other similar events!
🇨🇿 🇵🇱 We are thrilled to report that the online webinar which took place on Tuesday, April 23, "Beyond the Border: Security Cooperation between the Czech Republic and Poland," jointly hosted by The Polish Forum of Young Diplomats and the Junior Diplomat Initiative, was a resounding success. 

🤝 During the event, attendees had the privilege of gaining valuable insight into the intricacies of Czech-Polish relations from distinguished experts Kristýna Helm and Krzysztof Debiec. Kristýna Helm, Vice President of the Czech Defence and Security Industry Association, shared enlightening perspectives on EU and NATO cooperation opportunities. Krzysztof Debiec, Senior Fellow at the Center for Eastern Studies, offered invaluable diplomatic insight, enriched by his tenure at the Polish Embassy in Prague. 

🙌 Thanks to all who participated. Your active involvement made this webinar a truly enriching experience!
🇨🇿 🇵🇱 We are thrilled to report that the online webinar which took place on Tuesday, April 23, "Beyond the Border: Security Cooperation between the Czech Republic and Poland," jointly hosted by The Polish Forum of Young Diplomats and the Junior Diplomat Initiative, was a resounding success. 

🤝 During the event, attendees had the privilege of gaining valuable insight into the intricacies of Czech-Polish relations from distinguished experts Kristýna Helm and Krzysztof Debiec. Kristýna Helm, Vice President of the Czech Defence and Security Industry Association, shared enlightening perspectives on EU and NATO cooperation opportunities. Krzysztof Debiec, Senior Fellow at the Center for Eastern Studies, offered invaluable diplomatic insight, enriched by his tenure at the Polish Embassy in Prague. 

🙌 Thanks to all who participated. Your active involvement made this webinar a truly enriching experience!
🇨🇿 🇵🇱 We are thrilled to report that the online webinar which took place on Tuesday, April 23, "Beyond the Border: Security Cooperation between the Czech Republic and Poland," jointly hosted by The Polish Forum of Young Diplomats and the Junior Diplomat Initiative, was a resounding success. 

🤝 During the event, attendees had the privilege of gaining valuable insight into the intricacies of Czech-Polish relations from distinguished experts Kristýna Helm and Krzysztof Debiec. Kristýna Helm, Vice President of the Czech Defence and Security Industry Association, shared enlightening perspectives on EU and NATO cooperation opportunities. Krzysztof Debiec, Senior Fellow at the Center for Eastern Studies, offered invaluable diplomatic insight, enriched by his tenure at the Polish Embassy in Prague. 

🙌 Thanks to all who participated. Your active involvement made this webinar a truly enriching experience!
🇨🇿 🇵🇱 We are thrilled to report that the online webinar which took place on Tuesday, April 23, "Beyond the Border: Security Cooperation between the Czech Republic and Poland," jointly hosted by The Polish Forum of Young Diplomats and the Junior Diplomat Initiative, was a resounding success. 

🤝 During the event, attendees had the privilege of gaining valuable insight into the intricacies of Czech-Polish relations from distinguished experts Kristýna Helm and Krzysztof Debiec. Kristýna Helm, Vice President of the Czech Defence and Security Industry Association, shared enlightening perspectives on EU and NATO cooperation opportunities. Krzysztof Debiec, Senior Fellow at the Center for Eastern Studies, offered invaluable diplomatic insight, enriched by his tenure at the Polish Embassy in Prague. 

🙌 Thanks to all who participated. Your active involvement made this webinar a truly enriching experience!
🇨🇿 🇵🇱 We are thrilled to report that the online webinar which took place on Tuesday, April 23, "Beyond the Border: Security Cooperation between the Czech Republic and Poland," jointly hosted by The Polish Forum of Young Diplomats and the Junior Diplomat Initiative, was a resounding success. 🤝 During the event, attendees had the privilege of gaining valuable insight into the intricacies of Czech-Polish relations from distinguished experts Kristýna Helm and Krzysztof Debiec. Kristýna Helm, Vice President of the Czech Defence and Security Industry Association, shared enlightening perspectives on EU and NATO cooperation opportunities. Krzysztof Debiec, Senior Fellow at the Center for Eastern Studies, offered invaluable diplomatic insight, enriched by his tenure at the Polish Embassy in Prague. 🙌 Thanks to all who participated. Your active involvement made this webinar a truly enriching experience!
2 měsíce ago
View on Instagram |
1/8
✈️ This April, Junior Diplomat Initiative organized a study trip to Geneve, Switzerland 🇨🇭. 
 
🌐 We visited The Permanent Mission of the Czech Republic to the United Nations Office and other International Organizations, where we had the opportunity to participate in a discussion with diplomats there. 
 
🎓 We also visited the CERN museum and the International Red Cross museum. By invitation, we attended a panel discussion on the future of diplomacy with distinguished guests Tan Hung Seng, Singapore's Permanent Representative to the WTO and WIPO, Hiddo Houben, Deputy Head of the Permanent Mission of the EU to the WTO and Michael Kolie, Trade Policy Analyst at the WTO, hosted by @jdigeneve. 

💙 We are grateful for the new opportunities that this trip has offered us and for the great experiences that have opened the world of diplomacy for us.
✈️ This April, Junior Diplomat Initiative organized a study trip to Geneve, Switzerland 🇨🇭. 
 
🌐 We visited The Permanent Mission of the Czech Republic to the United Nations Office and other International Organizations, where we had the opportunity to participate in a discussion with diplomats there. 
 
🎓 We also visited the CERN museum and the International Red Cross museum. By invitation, we attended a panel discussion on the future of diplomacy with distinguished guests Tan Hung Seng, Singapore's Permanent Representative to the WTO and WIPO, Hiddo Houben, Deputy Head of the Permanent Mission of the EU to the WTO and Michael Kolie, Trade Policy Analyst at the WTO, hosted by @jdigeneve. 

💙 We are grateful for the new opportunities that this trip has offered us and for the great experiences that have opened the world of diplomacy for us.
✈️ This April, Junior Diplomat Initiative organized a study trip to Geneve, Switzerland 🇨🇭. 
 
🌐 We visited The Permanent Mission of the Czech Republic to the United Nations Office and other International Organizations, where we had the opportunity to participate in a discussion with diplomats there. 
 
🎓 We also visited the CERN museum and the International Red Cross museum. By invitation, we attended a panel discussion on the future of diplomacy with distinguished guests Tan Hung Seng, Singapore's Permanent Representative to the WTO and WIPO, Hiddo Houben, Deputy Head of the Permanent Mission of the EU to the WTO and Michael Kolie, Trade Policy Analyst at the WTO, hosted by @jdigeneve. 

💙 We are grateful for the new opportunities that this trip has offered us and for the great experiences that have opened the world of diplomacy for us.
✈️ This April, Junior Diplomat Initiative organized a study trip to Geneve, Switzerland 🇨🇭. 
 
🌐 We visited The Permanent Mission of the Czech Republic to the United Nations Office and other International Organizations, where we had the opportunity to participate in a discussion with diplomats there. 
 
🎓 We also visited the CERN museum and the International Red Cross museum. By invitation, we attended a panel discussion on the future of diplomacy with distinguished guests Tan Hung Seng, Singapore's Permanent Representative to the WTO and WIPO, Hiddo Houben, Deputy Head of the Permanent Mission of the EU to the WTO and Michael Kolie, Trade Policy Analyst at the WTO, hosted by @jdigeneve. 

💙 We are grateful for the new opportunities that this trip has offered us and for the great experiences that have opened the world of diplomacy for us.
✈️ This April, Junior Diplomat Initiative organized a study trip to Geneve, Switzerland 🇨🇭. 
 
🌐 We visited The Permanent Mission of the Czech Republic to the United Nations Office and other International Organizations, where we had the opportunity to participate in a discussion with diplomats there. 
 
🎓 We also visited the CERN museum and the International Red Cross museum. By invitation, we attended a panel discussion on the future of diplomacy with distinguished guests Tan Hung Seng, Singapore's Permanent Representative to the WTO and WIPO, Hiddo Houben, Deputy Head of the Permanent Mission of the EU to the WTO and Michael Kolie, Trade Policy Analyst at the WTO, hosted by @jdigeneve. 

💙 We are grateful for the new opportunities that this trip has offered us and for the great experiences that have opened the world of diplomacy for us.
✈️ This April, Junior Diplomat Initiative organized a study trip to Geneve, Switzerland 🇨🇭. 
 
🌐 We visited The Permanent Mission of the Czech Republic to the United Nations Office and other International Organizations, where we had the opportunity to participate in a discussion with diplomats there. 
 
🎓 We also visited the CERN museum and the International Red Cross museum. By invitation, we attended a panel discussion on the future of diplomacy with distinguished guests Tan Hung Seng, Singapore's Permanent Representative to the WTO and WIPO, Hiddo Houben, Deputy Head of the Permanent Mission of the EU to the WTO and Michael Kolie, Trade Policy Analyst at the WTO, hosted by @jdigeneve. 

💙 We are grateful for the new opportunities that this trip has offered us and for the great experiences that have opened the world of diplomacy for us.
✈️ This April, Junior Diplomat Initiative organized a study trip to Geneve, Switzerland 🇨🇭. 
 
🌐 We visited The Permanent Mission of the Czech Republic to the United Nations Office and other International Organizations, where we had the opportunity to participate in a discussion with diplomats there. 
 
🎓 We also visited the CERN museum and the International Red Cross museum. By invitation, we attended a panel discussion on the future of diplomacy with distinguished guests Tan Hung Seng, Singapore's Permanent Representative to the WTO and WIPO, Hiddo Houben, Deputy Head of the Permanent Mission of the EU to the WTO and Michael Kolie, Trade Policy Analyst at the WTO, hosted by @jdigeneve. 

💙 We are grateful for the new opportunities that this trip has offered us and for the great experiences that have opened the world of diplomacy for us.
✈️ This April, Junior Diplomat Initiative organized a study trip to Geneve, Switzerland 🇨🇭. 🌐 We visited The Permanent Mission of the Czech Republic to the United Nations Office and other International Organizations, where we had the opportunity to participate in a discussion with diplomats there. 🎓 We also visited the CERN museum and the International Red Cross museum. By invitation, we attended a panel discussion on the future of diplomacy with distinguished guests Tan Hung Seng, Singapore's Permanent Representative to the WTO and WIPO, Hiddo Houben, Deputy Head of the Permanent Mission of the EU to the WTO and Michael Kolie, Trade Policy Analyst at the WTO, hosted by @jdigeneve. 💙 We are grateful for the new opportunities that this trip has offered us and for the great experiences that have opened the world of diplomacy for us.
2 měsíce ago
View on Instagram |
2/8
📌 Dne 12. dubna 2024 úspěšně proběhla akce pořádaná Junior Diplomat Initiative – diskuse s belgickým velvyslancem v České republice. 

🌐 J.E. Jurgen Van Meirvenne sdílel své cenné pohledy a zkušenosti z profesního života diplomata. Se studenty diskutoval o aktuálních otázkách týkajících se vztahů nejen v Evropě, ale i o vztazích globálního charakteru. Studenty též motivoval při postřezích a výkladu o rozmanitých tématech diplomatického zájmu. 

🌟 Děkujeme vám všem, kteří jste se zúčastnili této inspirativní události! 
--------------------------------
📌 On April 12, 2024, an event organized by the Junior Diplomat Initiative took place – a discussion with the Belgian Ambassador to the Czech Republic. 

🌐 H.E. Jurgen Van Meirvenne shared valuable insights and experience from his diplomatic career. He engaged with students on current issues not only concerning relations in Europe but also on matters of global significance. He also inspired students with observations and explanations on various diplomatic topics. 

🌟 We thank all who participated in this inspiring event!
📌 Dne 12. dubna 2024 úspěšně proběhla akce pořádaná Junior Diplomat Initiative – diskuse s belgickým velvyslancem v České republice. 

🌐 J.E. Jurgen Van Meirvenne sdílel své cenné pohledy a zkušenosti z profesního života diplomata. Se studenty diskutoval o aktuálních otázkách týkajících se vztahů nejen v Evropě, ale i o vztazích globálního charakteru. Studenty též motivoval při postřezích a výkladu o rozmanitých tématech diplomatického zájmu. 

🌟 Děkujeme vám všem, kteří jste se zúčastnili této inspirativní události! 
--------------------------------
📌 On April 12, 2024, an event organized by the Junior Diplomat Initiative took place – a discussion with the Belgian Ambassador to the Czech Republic. 

🌐 H.E. Jurgen Van Meirvenne shared valuable insights and experience from his diplomatic career. He engaged with students on current issues not only concerning relations in Europe but also on matters of global significance. He also inspired students with observations and explanations on various diplomatic topics. 

🌟 We thank all who participated in this inspiring event!
📌 Dne 12. dubna 2024 úspěšně proběhla akce pořádaná Junior Diplomat Initiative – diskuse s belgickým velvyslancem v České republice. 

🌐 J.E. Jurgen Van Meirvenne sdílel své cenné pohledy a zkušenosti z profesního života diplomata. Se studenty diskutoval o aktuálních otázkách týkajících se vztahů nejen v Evropě, ale i o vztazích globálního charakteru. Studenty též motivoval při postřezích a výkladu o rozmanitých tématech diplomatického zájmu. 

🌟 Děkujeme vám všem, kteří jste se zúčastnili této inspirativní události! 
--------------------------------
📌 On April 12, 2024, an event organized by the Junior Diplomat Initiative took place – a discussion with the Belgian Ambassador to the Czech Republic. 

🌐 H.E. Jurgen Van Meirvenne shared valuable insights and experience from his diplomatic career. He engaged with students on current issues not only concerning relations in Europe but also on matters of global significance. He also inspired students with observations and explanations on various diplomatic topics. 

🌟 We thank all who participated in this inspiring event!
📌 Dne 12. dubna 2024 úspěšně proběhla akce pořádaná Junior Diplomat Initiative – diskuse s belgickým velvyslancem v České republice. 

🌐 J.E. Jurgen Van Meirvenne sdílel své cenné pohledy a zkušenosti z profesního života diplomata. Se studenty diskutoval o aktuálních otázkách týkajících se vztahů nejen v Evropě, ale i o vztazích globálního charakteru. Studenty též motivoval při postřezích a výkladu o rozmanitých tématech diplomatického zájmu. 

🌟 Děkujeme vám všem, kteří jste se zúčastnili této inspirativní události! 
--------------------------------
📌 On April 12, 2024, an event organized by the Junior Diplomat Initiative took place – a discussion with the Belgian Ambassador to the Czech Republic. 

🌐 H.E. Jurgen Van Meirvenne shared valuable insights and experience from his diplomatic career. He engaged with students on current issues not only concerning relations in Europe but also on matters of global significance. He also inspired students with observations and explanations on various diplomatic topics. 

🌟 We thank all who participated in this inspiring event!
📌 Dne 12. dubna 2024 úspěšně proběhla akce pořádaná Junior Diplomat Initiative – diskuse s belgickým velvyslancem v České republice. 

🌐 J.E. Jurgen Van Meirvenne sdílel své cenné pohledy a zkušenosti z profesního života diplomata. Se studenty diskutoval o aktuálních otázkách týkajících se vztahů nejen v Evropě, ale i o vztazích globálního charakteru. Studenty též motivoval při postřezích a výkladu o rozmanitých tématech diplomatického zájmu. 

🌟 Děkujeme vám všem, kteří jste se zúčastnili této inspirativní události! 
--------------------------------
📌 On April 12, 2024, an event organized by the Junior Diplomat Initiative took place – a discussion with the Belgian Ambassador to the Czech Republic. 

🌐 H.E. Jurgen Van Meirvenne shared valuable insights and experience from his diplomatic career. He engaged with students on current issues not only concerning relations in Europe but also on matters of global significance. He also inspired students with observations and explanations on various diplomatic topics. 

🌟 We thank all who participated in this inspiring event!
📌 Dne 12. dubna 2024 úspěšně proběhla akce pořádaná Junior Diplomat Initiative – diskuse s belgickým velvyslancem v České republice. 🌐 J.E. Jurgen Van Meirvenne sdílel své cenné pohledy a zkušenosti z profesního života diplomata. Se studenty diskutoval o aktuálních otázkách týkajících se vztahů nejen v Evropě, ale i o vztazích globálního charakteru. Studenty též motivoval při postřezích a výkladu o rozmanitých tématech diplomatického zájmu. 🌟 Děkujeme vám všem, kteří jste se zúčastnili této inspirativní události! ——————————– 📌 On April 12, 2024, an event organized by the Junior Diplomat Initiative took place – a discussion with the Belgian Ambassador to the Czech Republic. 🌐 H.E. Jurgen Van Meirvenne shared valuable insights and experience from his diplomatic career. He engaged with students on current issues not only concerning relations in Europe but also on matters of global significance. He also inspired students with observations and explanations on various diplomatic topics. 🌟 We thank all who participated in this inspiring event!
3 měsíce ago
View on Instagram |
3/8
📌 Ve úterý 9. dubna 2024 se na půdě Ministerstva zahraničních věcí ČR uskutečnila akce "Ženy v diplomatickém světě", pořádaná Junior Diplomat Initiative. Událost přinesla zajímavou diskusi na téma účasti žen v diplomacii. 

🎙️ Naši hosté z Ministerstva zahraničních věcí ČR a Zastoupení Evropské komise v ČR – Veronika Mítková, Andrea Kučerová, Jana Hybášková a Eva Horelová – sdíleli své bohaté zkušenosti v oblasti diplomatického působení. Spolu s moderátorkou doc. Ing. Mgr. Radkou Drulákovou, Ph.D., jsme se zaměřili na otázky kvót či aktuálních výzev, kterým čelí ženy diplomatky po celém světě. 

🙌 Děkujeme všem, kteří se akce zúčastnili!
📌 Ve úterý 9. dubna 2024 se na půdě Ministerstva zahraničních věcí ČR uskutečnila akce "Ženy v diplomatickém světě", pořádaná Junior Diplomat Initiative. Událost přinesla zajímavou diskusi na téma účasti žen v diplomacii. 

🎙️ Naši hosté z Ministerstva zahraničních věcí ČR a Zastoupení Evropské komise v ČR – Veronika Mítková, Andrea Kučerová, Jana Hybášková a Eva Horelová – sdíleli své bohaté zkušenosti v oblasti diplomatického působení. Spolu s moderátorkou doc. Ing. Mgr. Radkou Drulákovou, Ph.D., jsme se zaměřili na otázky kvót či aktuálních výzev, kterým čelí ženy diplomatky po celém světě. 

🙌 Děkujeme všem, kteří se akce zúčastnili!
📌 Ve úterý 9. dubna 2024 se na půdě Ministerstva zahraničních věcí ČR uskutečnila akce "Ženy v diplomatickém světě", pořádaná Junior Diplomat Initiative. Událost přinesla zajímavou diskusi na téma účasti žen v diplomacii. 

🎙️ Naši hosté z Ministerstva zahraničních věcí ČR a Zastoupení Evropské komise v ČR – Veronika Mítková, Andrea Kučerová, Jana Hybášková a Eva Horelová – sdíleli své bohaté zkušenosti v oblasti diplomatického působení. Spolu s moderátorkou doc. Ing. Mgr. Radkou Drulákovou, Ph.D., jsme se zaměřili na otázky kvót či aktuálních výzev, kterým čelí ženy diplomatky po celém světě. 

🙌 Děkujeme všem, kteří se akce zúčastnili!
📌 Ve úterý 9. dubna 2024 se na půdě Ministerstva zahraničních věcí ČR uskutečnila akce "Ženy v diplomatickém světě", pořádaná Junior Diplomat Initiative. Událost přinesla zajímavou diskusi na téma účasti žen v diplomacii. 

🎙️ Naši hosté z Ministerstva zahraničních věcí ČR a Zastoupení Evropské komise v ČR – Veronika Mítková, Andrea Kučerová, Jana Hybášková a Eva Horelová – sdíleli své bohaté zkušenosti v oblasti diplomatického působení. Spolu s moderátorkou doc. Ing. Mgr. Radkou Drulákovou, Ph.D., jsme se zaměřili na otázky kvót či aktuálních výzev, kterým čelí ženy diplomatky po celém světě. 

🙌 Děkujeme všem, kteří se akce zúčastnili!
📌 Ve úterý 9. dubna 2024 se na půdě Ministerstva zahraničních věcí ČR uskutečnila akce "Ženy v diplomatickém světě", pořádaná Junior Diplomat Initiative. Událost přinesla zajímavou diskusi na téma účasti žen v diplomacii. 

🎙️ Naši hosté z Ministerstva zahraničních věcí ČR a Zastoupení Evropské komise v ČR – Veronika Mítková, Andrea Kučerová, Jana Hybášková a Eva Horelová – sdíleli své bohaté zkušenosti v oblasti diplomatického působení. Spolu s moderátorkou doc. Ing. Mgr. Radkou Drulákovou, Ph.D., jsme se zaměřili na otázky kvót či aktuálních výzev, kterým čelí ženy diplomatky po celém světě. 

🙌 Děkujeme všem, kteří se akce zúčastnili!
📌 Ve úterý 9. dubna 2024 se na půdě Ministerstva zahraničních věcí ČR uskutečnila akce "Ženy v diplomatickém světě", pořádaná Junior Diplomat Initiative. Událost přinesla zajímavou diskusi na téma účasti žen v diplomacii. 🎙️ Naši hosté z Ministerstva zahraničních věcí ČR a Zastoupení Evropské komise v ČR – Veronika Mítková, Andrea Kučerová, Jana Hybášková a Eva Horelová – sdíleli své bohaté zkušenosti v oblasti diplomatického působení. Spolu s moderátorkou doc. Ing. Mgr. Radkou Drulákovou, Ph.D., jsme se zaměřili na otázky kvót či aktuálních výzev, kterým čelí ženy diplomatky po celém světě. 🙌 Děkujeme všem, kteří se akce zúčastnili!
3 měsíce ago
View on Instagram |
4/8
🇨🇿 🇵🇱 Join an engaging online webinar hosted by The Polish Forum of Young Diplomats and the Junior Diplomat Initiative named “Beyond the Border: Security Cooperation between the Czech Republic and Poland”. Come to learn more about the complex dynamics of Czech-Polish relations with distinguished experts Kristýna Helm and Krzysztof Debiec.
 
🎙️ Kristýna Helm, Vice President of the Czech Defence and Security Industry Association, will discuss opportunities for cooperation within the EU and NATO, as well as her role as Deputy Head of Delegation to the NATO Industry Advisory Group. Krzysztof Debiec, Senior Fellow at the Center for Eastern Studies, will bring insights from his diplomatic experience, including his time at the Polish Embassy in Prague.
 
🗓️ The webinar will take place on Tuesday, April 23, 2024, from 16:00 to 17:00. Come and expand your knowledge of regional security dynamics and diplomatic strategies and engage with our esteemed guests through discussion. The webinar will be held in English.
 
❗️Don’t forget to register for the event via the link in our bio!
🇨🇿 🇵🇱 Join an engaging online webinar hosted by The Polish Forum of Young Diplomats and the Junior Diplomat Initiative named “Beyond the Border: Security Cooperation between the Czech Republic and Poland”. Come to learn more about the complex dynamics of Czech-Polish relations with distinguished experts Kristýna Helm and Krzysztof Debiec. 🎙️ Kristýna Helm, Vice President of the Czech Defence and Security Industry Association, will discuss opportunities for cooperation within the EU and NATO, as well as her role as Deputy Head of Delegation to the NATO Industry Advisory Group. Krzysztof Debiec, Senior Fellow at the Center for Eastern Studies, will bring insights from his diplomatic experience, including his time at the Polish Embassy in Prague. 🗓️ The webinar will take place on Tuesday, April 23, 2024, from 16:00 to 17:00. Come and expand your knowledge of regional security dynamics and diplomatic strategies and engage with our esteemed guests through discussion. The webinar will be held in English. ❗️Don’t forget to register for the event via the link in our bio!
3 měsíce ago
View on Instagram |
5/8
Jako další se vám představí náš nový PR tým, který aktivně působí na poli komunikace a sociálních médií. 

Náš PR tým je tady, aby zajistil, že budete vždy informováni o nejnovějších akcích, událostech, projektech a aktivitách JDI. 

Na postech Social media officer, Graphic officer a Copywriting officer se naši členové postarají o to, že budete vždy v obraze, obsah sociálních sítí vás bude bavit a třeba se dozvíte i něco nového ze světa diplomacie. 
---------------------
Junior Diplomat Initiative is proud to introduce its new PR team, which will actively engage in the field of communication and social media. 

Our PR team is here to ensure that you are always informed about the latest events, projects, and activities of JDI. 

In the roles of Social Media Officer, Graphic Officer, and Copywriting Officer, our members will make sure that you stay updated, find our social media content enjoyable, and are inspired by posts that bring you closer to our activities and world of diplomacy.
Jako další se vám představí náš nový PR tým, který aktivně působí na poli komunikace a sociálních médií. 

Náš PR tým je tady, aby zajistil, že budete vždy informováni o nejnovějších akcích, událostech, projektech a aktivitách JDI. 

Na postech Social media officer, Graphic officer a Copywriting officer se naši členové postarají o to, že budete vždy v obraze, obsah sociálních sítí vás bude bavit a třeba se dozvíte i něco nového ze světa diplomacie. 
---------------------
Junior Diplomat Initiative is proud to introduce its new PR team, which will actively engage in the field of communication and social media. 

Our PR team is here to ensure that you are always informed about the latest events, projects, and activities of JDI. 

In the roles of Social Media Officer, Graphic Officer, and Copywriting Officer, our members will make sure that you stay updated, find our social media content enjoyable, and are inspired by posts that bring you closer to our activities and world of diplomacy.
Jako další se vám představí náš nový PR tým, který aktivně působí na poli komunikace a sociálních médií. 

Náš PR tým je tady, aby zajistil, že budete vždy informováni o nejnovějších akcích, událostech, projektech a aktivitách JDI. 

Na postech Social media officer, Graphic officer a Copywriting officer se naši členové postarají o to, že budete vždy v obraze, obsah sociálních sítí vás bude bavit a třeba se dozvíte i něco nového ze světa diplomacie. 
---------------------
Junior Diplomat Initiative is proud to introduce its new PR team, which will actively engage in the field of communication and social media. 

Our PR team is here to ensure that you are always informed about the latest events, projects, and activities of JDI. 

In the roles of Social Media Officer, Graphic Officer, and Copywriting Officer, our members will make sure that you stay updated, find our social media content enjoyable, and are inspired by posts that bring you closer to our activities and world of diplomacy.
Jako další se vám představí náš nový PR tým, který aktivně působí na poli komunikace a sociálních médií. 

Náš PR tým je tady, aby zajistil, že budete vždy informováni o nejnovějších akcích, událostech, projektech a aktivitách JDI. 

Na postech Social media officer, Graphic officer a Copywriting officer se naši členové postarají o to, že budete vždy v obraze, obsah sociálních sítí vás bude bavit a třeba se dozvíte i něco nového ze světa diplomacie. 
---------------------
Junior Diplomat Initiative is proud to introduce its new PR team, which will actively engage in the field of communication and social media. 

Our PR team is here to ensure that you are always informed about the latest events, projects, and activities of JDI. 

In the roles of Social Media Officer, Graphic Officer, and Copywriting Officer, our members will make sure that you stay updated, find our social media content enjoyable, and are inspired by posts that bring you closer to our activities and world of diplomacy.
Jako další se vám představí náš nový PR tým, který aktivně působí na poli komunikace a sociálních médií. 

Náš PR tým je tady, aby zajistil, že budete vždy informováni o nejnovějších akcích, událostech, projektech a aktivitách JDI. 

Na postech Social media officer, Graphic officer a Copywriting officer se naši členové postarají o to, že budete vždy v obraze, obsah sociálních sítí vás bude bavit a třeba se dozvíte i něco nového ze světa diplomacie. 
---------------------
Junior Diplomat Initiative is proud to introduce its new PR team, which will actively engage in the field of communication and social media. 

Our PR team is here to ensure that you are always informed about the latest events, projects, and activities of JDI. 

In the roles of Social Media Officer, Graphic Officer, and Copywriting Officer, our members will make sure that you stay updated, find our social media content enjoyable, and are inspired by posts that bring you closer to our activities and world of diplomacy.
Jako další se vám představí náš nový PR tým, který aktivně působí na poli komunikace a sociálních médií. 

Náš PR tým je tady, aby zajistil, že budete vždy informováni o nejnovějších akcích, událostech, projektech a aktivitách JDI. 

Na postech Social media officer, Graphic officer a Copywriting officer se naši členové postarají o to, že budete vždy v obraze, obsah sociálních sítí vás bude bavit a třeba se dozvíte i něco nového ze světa diplomacie. 
---------------------
Junior Diplomat Initiative is proud to introduce its new PR team, which will actively engage in the field of communication and social media. 

Our PR team is here to ensure that you are always informed about the latest events, projects, and activities of JDI. 

In the roles of Social Media Officer, Graphic Officer, and Copywriting Officer, our members will make sure that you stay updated, find our social media content enjoyable, and are inspired by posts that bring you closer to our activities and world of diplomacy.
Jako další se vám představí náš nový PR tým, který aktivně působí na poli komunikace a sociálních médií. 

Náš PR tým je tady, aby zajistil, že budete vždy informováni o nejnovějších akcích, událostech, projektech a aktivitách JDI. 

Na postech Social media officer, Graphic officer a Copywriting officer se naši členové postarají o to, že budete vždy v obraze, obsah sociálních sítí vás bude bavit a třeba se dozvíte i něco nového ze světa diplomacie. 
---------------------
Junior Diplomat Initiative is proud to introduce its new PR team, which will actively engage in the field of communication and social media. 

Our PR team is here to ensure that you are always informed about the latest events, projects, and activities of JDI. 

In the roles of Social Media Officer, Graphic Officer, and Copywriting Officer, our members will make sure that you stay updated, find our social media content enjoyable, and are inspired by posts that bring you closer to our activities and world of diplomacy.
Jako další se vám představí náš nový PR tým, který aktivně působí na poli komunikace a sociálních médií. 

Náš PR tým je tady, aby zajistil, že budete vždy informováni o nejnovějších akcích, událostech, projektech a aktivitách JDI. 

Na postech Social media officer, Graphic officer a Copywriting officer se naši členové postarají o to, že budete vždy v obraze, obsah sociálních sítí vás bude bavit a třeba se dozvíte i něco nového ze světa diplomacie. 
---------------------
Junior Diplomat Initiative is proud to introduce its new PR team, which will actively engage in the field of communication and social media. 

Our PR team is here to ensure that you are always informed about the latest events, projects, and activities of JDI. 

In the roles of Social Media Officer, Graphic Officer, and Copywriting Officer, our members will make sure that you stay updated, find our social media content enjoyable, and are inspired by posts that bring you closer to our activities and world of diplomacy.
Jako další se vám představí náš nový PR tým, který aktivně působí na poli komunikace a sociálních médií. 

Náš PR tým je tady, aby zajistil, že budete vždy informováni o nejnovějších akcích, událostech, projektech a aktivitách JDI. 

Na postech Social media officer, Graphic officer a Copywriting officer se naši členové postarají o to, že budete vždy v obraze, obsah sociálních sítí vás bude bavit a třeba se dozvíte i něco nového ze světa diplomacie. 
---------------------
Junior Diplomat Initiative is proud to introduce its new PR team, which will actively engage in the field of communication and social media. 

Our PR team is here to ensure that you are always informed about the latest events, projects, and activities of JDI. 

In the roles of Social Media Officer, Graphic Officer, and Copywriting Officer, our members will make sure that you stay updated, find our social media content enjoyable, and are inspired by posts that bring you closer to our activities and world of diplomacy.
Jako další se vám představí náš nový PR tým, který aktivně působí na poli komunikace a sociálních médií. Náš PR tým je tady, aby zajistil, že budete vždy informováni o nejnovějších akcích, událostech, projektech a aktivitách JDI. Na postech Social media officer, Graphic officer a Copywriting officer se naši členové postarají o to, že budete vždy v obraze, obsah sociálních sítí vás bude bavit a třeba se dozvíte i něco nového ze světa diplomacie. ——————— Junior Diplomat Initiative is proud to introduce its new PR team, which will actively engage in the field of communication and social media. Our PR team is here to ensure that you are always informed about the latest events, projects, and activities of JDI. In the roles of Social Media Officer, Graphic Officer, and Copywriting Officer, our members will make sure that you stay updated, find our social media content enjoyable, and are inspired by posts that bring you closer to our activities and world of diplomacy.
3 měsíce ago
View on Instagram |
6/8
Junior Diplomat Initiative vám představuje svůj nový administrativní tým, který stojí v čele organizací naších akcí a zajišťuje bezchybný chod JDI. 

Náš administrativní tým je tady, aby zajistil hladký průběh akcí a projektů, staral se o hospodaření a zpřístupnil vám akce spolku. 

Na postech Coordinator, Budget officer, Registrations officer a Event manager se naši členové postarají o to, že všechny akce budou precizně zkoordinované, naše projekty budou efektivně financovány a vám co nejvíce přístupné pomocí registrací. Můžete si tak být jisti, že vám neunikne žádná příležitost! 
------------------------------------
Junior Diplomat Initiative is proud to introduce its new administrative team, leading the organization of our events and ensuring the smooth running of JDI. 

Our administrative team is here to ensure the running of events and projects, manage finances, and make our events accessible to you. 

In the roles of Coordinator, Budget Officer, Registrations Officer, and Event Manager, our members will ensure that all events are precisely coordinated, projects are effectively funded, and opportunities are accessible to you through registrations. So, you can be sure that you won’t miss any opportunity!
Junior Diplomat Initiative vám představuje svůj nový administrativní tým, který stojí v čele organizací naších akcí a zajišťuje bezchybný chod JDI. 

Náš administrativní tým je tady, aby zajistil hladký průběh akcí a projektů, staral se o hospodaření a zpřístupnil vám akce spolku. 

Na postech Coordinator, Budget officer, Registrations officer a Event manager se naši členové postarají o to, že všechny akce budou precizně zkoordinované, naše projekty budou efektivně financovány a vám co nejvíce přístupné pomocí registrací. Můžete si tak být jisti, že vám neunikne žádná příležitost! 
------------------------------------
Junior Diplomat Initiative is proud to introduce its new administrative team, leading the organization of our events and ensuring the smooth running of JDI. 

Our administrative team is here to ensure the running of events and projects, manage finances, and make our events accessible to you. 

In the roles of Coordinator, Budget Officer, Registrations Officer, and Event Manager, our members will ensure that all events are precisely coordinated, projects are effectively funded, and opportunities are accessible to you through registrations. So, you can be sure that you won’t miss any opportunity!
Junior Diplomat Initiative vám představuje svůj nový administrativní tým, který stojí v čele organizací naších akcí a zajišťuje bezchybný chod JDI. 

Náš administrativní tým je tady, aby zajistil hladký průběh akcí a projektů, staral se o hospodaření a zpřístupnil vám akce spolku. 

Na postech Coordinator, Budget officer, Registrations officer a Event manager se naši členové postarají o to, že všechny akce budou precizně zkoordinované, naše projekty budou efektivně financovány a vám co nejvíce přístupné pomocí registrací. Můžete si tak být jisti, že vám neunikne žádná příležitost! 
------------------------------------
Junior Diplomat Initiative is proud to introduce its new administrative team, leading the organization of our events and ensuring the smooth running of JDI. 

Our administrative team is here to ensure the running of events and projects, manage finances, and make our events accessible to you. 

In the roles of Coordinator, Budget Officer, Registrations Officer, and Event Manager, our members will ensure that all events are precisely coordinated, projects are effectively funded, and opportunities are accessible to you through registrations. So, you can be sure that you won’t miss any opportunity!
Junior Diplomat Initiative vám představuje svůj nový administrativní tým, který stojí v čele organizací naších akcí a zajišťuje bezchybný chod JDI. 

Náš administrativní tým je tady, aby zajistil hladký průběh akcí a projektů, staral se o hospodaření a zpřístupnil vám akce spolku. 

Na postech Coordinator, Budget officer, Registrations officer a Event manager se naši členové postarají o to, že všechny akce budou precizně zkoordinované, naše projekty budou efektivně financovány a vám co nejvíce přístupné pomocí registrací. Můžete si tak být jisti, že vám neunikne žádná příležitost! 
------------------------------------
Junior Diplomat Initiative is proud to introduce its new administrative team, leading the organization of our events and ensuring the smooth running of JDI. 

Our administrative team is here to ensure the running of events and projects, manage finances, and make our events accessible to you. 

In the roles of Coordinator, Budget Officer, Registrations Officer, and Event Manager, our members will ensure that all events are precisely coordinated, projects are effectively funded, and opportunities are accessible to you through registrations. So, you can be sure that you won’t miss any opportunity!
Junior Diplomat Initiative vám představuje svůj nový administrativní tým, který stojí v čele organizací naších akcí a zajišťuje bezchybný chod JDI. 

Náš administrativní tým je tady, aby zajistil hladký průběh akcí a projektů, staral se o hospodaření a zpřístupnil vám akce spolku. 

Na postech Coordinator, Budget officer, Registrations officer a Event manager se naši členové postarají o to, že všechny akce budou precizně zkoordinované, naše projekty budou efektivně financovány a vám co nejvíce přístupné pomocí registrací. Můžete si tak být jisti, že vám neunikne žádná příležitost! 
------------------------------------
Junior Diplomat Initiative is proud to introduce its new administrative team, leading the organization of our events and ensuring the smooth running of JDI. 

Our administrative team is here to ensure the running of events and projects, manage finances, and make our events accessible to you. 

In the roles of Coordinator, Budget Officer, Registrations Officer, and Event Manager, our members will ensure that all events are precisely coordinated, projects are effectively funded, and opportunities are accessible to you through registrations. So, you can be sure that you won’t miss any opportunity!
Junior Diplomat Initiative vám představuje svůj nový administrativní tým, který stojí v čele organizací naších akcí a zajišťuje bezchybný chod JDI. 

Náš administrativní tým je tady, aby zajistil hladký průběh akcí a projektů, staral se o hospodaření a zpřístupnil vám akce spolku. 

Na postech Coordinator, Budget officer, Registrations officer a Event manager se naši členové postarají o to, že všechny akce budou precizně zkoordinované, naše projekty budou efektivně financovány a vám co nejvíce přístupné pomocí registrací. Můžete si tak být jisti, že vám neunikne žádná příležitost! 
------------------------------------
Junior Diplomat Initiative is proud to introduce its new administrative team, leading the organization of our events and ensuring the smooth running of JDI. 

Our administrative team is here to ensure the running of events and projects, manage finances, and make our events accessible to you. 

In the roles of Coordinator, Budget Officer, Registrations Officer, and Event Manager, our members will ensure that all events are precisely coordinated, projects are effectively funded, and opportunities are accessible to you through registrations. So, you can be sure that you won’t miss any opportunity!
Junior Diplomat Initiative vám představuje svůj nový administrativní tým, který stojí v čele organizací naších akcí a zajišťuje bezchybný chod JDI. 

Náš administrativní tým je tady, aby zajistil hladký průběh akcí a projektů, staral se o hospodaření a zpřístupnil vám akce spolku. 

Na postech Coordinator, Budget officer, Registrations officer a Event manager se naši členové postarají o to, že všechny akce budou precizně zkoordinované, naše projekty budou efektivně financovány a vám co nejvíce přístupné pomocí registrací. Můžete si tak být jisti, že vám neunikne žádná příležitost! 
------------------------------------
Junior Diplomat Initiative is proud to introduce its new administrative team, leading the organization of our events and ensuring the smooth running of JDI. 

Our administrative team is here to ensure the running of events and projects, manage finances, and make our events accessible to you. 

In the roles of Coordinator, Budget Officer, Registrations Officer, and Event Manager, our members will ensure that all events are precisely coordinated, projects are effectively funded, and opportunities are accessible to you through registrations. So, you can be sure that you won’t miss any opportunity!
Junior Diplomat Initiative vám představuje svůj nový administrativní tým, který stojí v čele organizací naších akcí a zajišťuje bezchybný chod JDI. Náš administrativní tým je tady, aby zajistil hladký průběh akcí a projektů, staral se o hospodaření a zpřístupnil vám akce spolku. Na postech Coordinator, Budget officer, Registrations officer a Event manager se naši členové postarají o to, že všechny akce budou precizně zkoordinované, naše projekty budou efektivně financovány a vám co nejvíce přístupné pomocí registrací. Můžete si tak být jisti, že vám neunikne žádná příležitost! ———————————— Junior Diplomat Initiative is proud to introduce its new administrative team, leading the organization of our events and ensuring the smooth running of JDI. Our administrative team is here to ensure the running of events and projects, manage finances, and make our events accessible to you. In the roles of Coordinator, Budget Officer, Registrations Officer, and Event Manager, our members will ensure that all events are precisely coordinated, projects are effectively funded, and opportunities are accessible to you through registrations. So, you can be sure that you won’t miss any opportunity!
3 měsíce ago
View on Instagram |
7/8
🌍 V pondělí 11. března 2024 se konala v Akademickém klubu Vysoké školy ekonomické událost, která přinesla hlubší vhled do česko-britských vztahů. Britský velvyslanec v České republice, Matt Field v roli hlavního řečníka přinesl nejenom své bohaté diplomatické zkušenosti, ale také aktuální pohled na mezinárodní situaci. 

🇨🇿 🇬🇧 Diskuse se dotkla klíčových výzev a možností, které ovlivňují vztahy mezi oběma zeměmi. Účastníci měli jedinečnou příležitost klást otázky a získat hlubší porozumění ohledně fungování diplomatických misí. 

🎉 Akce se u vás setkala s velkým zájmem a úspěchem, proto děkujeme všem účastníkům za jejich zájem o česko-britské vztahy. Budeme se na vás těšit při dalších podobných akcích! 
------------------------
🌍 On Monday, March 11, 2024, an event took place at the Academic Club of the University of Economics, which provided a deeper insight into Czech-British relations. British Ambassador to the Czech Republic, Matt Field, as the keynote speaker, brought not only his extensive diplomatic experience but also a current perspective on the international situation. 

🇨🇿 🇬🇧 The discussion touched on key challenges and opportunities influencing relations between the two countries. Participants had a unique opportunity to ask questions and gain a deeper understanding of how diplomatic missions work. 

🎉 The event was met with great interest and success, so we thank all participants for their interest in Czech-British relations. We look forward to seeing you at other similar events!
🌍 V pondělí 11. března 2024 se konala v Akademickém klubu Vysoké školy ekonomické událost, která přinesla hlubší vhled do česko-britských vztahů. Britský velvyslanec v České republice, Matt Field v roli hlavního řečníka přinesl nejenom své bohaté diplomatické zkušenosti, ale také aktuální pohled na mezinárodní situaci. 

🇨🇿 🇬🇧 Diskuse se dotkla klíčových výzev a možností, které ovlivňují vztahy mezi oběma zeměmi. Účastníci měli jedinečnou příležitost klást otázky a získat hlubší porozumění ohledně fungování diplomatických misí. 

🎉 Akce se u vás setkala s velkým zájmem a úspěchem, proto děkujeme všem účastníkům za jejich zájem o česko-britské vztahy. Budeme se na vás těšit při dalších podobných akcích! 
------------------------
🌍 On Monday, March 11, 2024, an event took place at the Academic Club of the University of Economics, which provided a deeper insight into Czech-British relations. British Ambassador to the Czech Republic, Matt Field, as the keynote speaker, brought not only his extensive diplomatic experience but also a current perspective on the international situation. 

🇨🇿 🇬🇧 The discussion touched on key challenges and opportunities influencing relations between the two countries. Participants had a unique opportunity to ask questions and gain a deeper understanding of how diplomatic missions work. 

🎉 The event was met with great interest and success, so we thank all participants for their interest in Czech-British relations. We look forward to seeing you at other similar events!
🌍 V pondělí 11. března 2024 se konala v Akademickém klubu Vysoké školy ekonomické událost, která přinesla hlubší vhled do česko-britských vztahů. Britský velvyslanec v České republice, Matt Field v roli hlavního řečníka přinesl nejenom své bohaté diplomatické zkušenosti, ale také aktuální pohled na mezinárodní situaci. 

🇨🇿 🇬🇧 Diskuse se dotkla klíčových výzev a možností, které ovlivňují vztahy mezi oběma zeměmi. Účastníci měli jedinečnou příležitost klást otázky a získat hlubší porozumění ohledně fungování diplomatických misí. 

🎉 Akce se u vás setkala s velkým zájmem a úspěchem, proto děkujeme všem účastníkům za jejich zájem o česko-britské vztahy. Budeme se na vás těšit při dalších podobných akcích! 
------------------------
🌍 On Monday, March 11, 2024, an event took place at the Academic Club of the University of Economics, which provided a deeper insight into Czech-British relations. British Ambassador to the Czech Republic, Matt Field, as the keynote speaker, brought not only his extensive diplomatic experience but also a current perspective on the international situation. 

🇨🇿 🇬🇧 The discussion touched on key challenges and opportunities influencing relations between the two countries. Participants had a unique opportunity to ask questions and gain a deeper understanding of how diplomatic missions work. 

🎉 The event was met with great interest and success, so we thank all participants for their interest in Czech-British relations. We look forward to seeing you at other similar events!
🌍 V pondělí 11. března 2024 se konala v Akademickém klubu Vysoké školy ekonomické událost, která přinesla hlubší vhled do česko-britských vztahů. Britský velvyslanec v České republice, Matt Field v roli hlavního řečníka přinesl nejenom své bohaté diplomatické zkušenosti, ale také aktuální pohled na mezinárodní situaci. 

🇨🇿 🇬🇧 Diskuse se dotkla klíčových výzev a možností, které ovlivňují vztahy mezi oběma zeměmi. Účastníci měli jedinečnou příležitost klást otázky a získat hlubší porozumění ohledně fungování diplomatických misí. 

🎉 Akce se u vás setkala s velkým zájmem a úspěchem, proto děkujeme všem účastníkům za jejich zájem o česko-britské vztahy. Budeme se na vás těšit při dalších podobných akcích! 
------------------------
🌍 On Monday, March 11, 2024, an event took place at the Academic Club of the University of Economics, which provided a deeper insight into Czech-British relations. British Ambassador to the Czech Republic, Matt Field, as the keynote speaker, brought not only his extensive diplomatic experience but also a current perspective on the international situation. 

🇨🇿 🇬🇧 The discussion touched on key challenges and opportunities influencing relations between the two countries. Participants had a unique opportunity to ask questions and gain a deeper understanding of how diplomatic missions work. 

🎉 The event was met with great interest and success, so we thank all participants for their interest in Czech-British relations. We look forward to seeing you at other similar events!
🌍 V pondělí 11. března 2024 se konala v Akademickém klubu Vysoké školy ekonomické událost, která přinesla hlubší vhled do česko-britských vztahů. Britský velvyslanec v České republice, Matt Field v roli hlavního řečníka přinesl nejenom své bohaté diplomatické zkušenosti, ale také aktuální pohled na mezinárodní situaci. 

🇨🇿 🇬🇧 Diskuse se dotkla klíčových výzev a možností, které ovlivňují vztahy mezi oběma zeměmi. Účastníci měli jedinečnou příležitost klást otázky a získat hlubší porozumění ohledně fungování diplomatických misí. 

🎉 Akce se u vás setkala s velkým zájmem a úspěchem, proto děkujeme všem účastníkům za jejich zájem o česko-britské vztahy. Budeme se na vás těšit při dalších podobných akcích! 
------------------------
🌍 On Monday, March 11, 2024, an event took place at the Academic Club of the University of Economics, which provided a deeper insight into Czech-British relations. British Ambassador to the Czech Republic, Matt Field, as the keynote speaker, brought not only his extensive diplomatic experience but also a current perspective on the international situation. 

🇨🇿 🇬🇧 The discussion touched on key challenges and opportunities influencing relations between the two countries. Participants had a unique opportunity to ask questions and gain a deeper understanding of how diplomatic missions work. 

🎉 The event was met with great interest and success, so we thank all participants for their interest in Czech-British relations. We look forward to seeing you at other similar events!
🌍 V pondělí 11. března 2024 se konala v Akademickém klubu Vysoké školy ekonomické událost, která přinesla hlubší vhled do česko-britských vztahů. Britský velvyslanec v České republice, Matt Field v roli hlavního řečníka přinesl nejenom své bohaté diplomatické zkušenosti, ale také aktuální pohled na mezinárodní situaci. 🇨🇿 🇬🇧 Diskuse se dotkla klíčových výzev a možností, které ovlivňují vztahy mezi oběma zeměmi. Účastníci měli jedinečnou příležitost klást otázky a získat hlubší porozumění ohledně fungování diplomatických misí. 🎉 Akce se u vás setkala s velkým zájmem a úspěchem, proto děkujeme všem účastníkům za jejich zájem o česko-britské vztahy. Budeme se na vás těšit při dalších podobných akcích! ———————— 🌍 On Monday, March 11, 2024, an event took place at the Academic Club of the University of Economics, which provided a deeper insight into Czech-British relations. British Ambassador to the Czech Republic, Matt Field, as the keynote speaker, brought not only his extensive diplomatic experience but also a current perspective on the international situation. 🇨🇿 🇬🇧 The discussion touched on key challenges and opportunities influencing relations between the two countries. Participants had a unique opportunity to ask questions and gain a deeper understanding of how diplomatic missions work. 🎉 The event was met with great interest and success, so we thank all participants for their interest in Czech-British relations. We look forward to seeing you at other similar events!
3 měsíce ago
View on Instagram |
8/8